Aeres Groep NEN 2767 conditie te Ede

Omschrijving  
Plaats  
Omvang project  
Periode  
Aeres Groep NEN 2767 conditie
Ede
250.000 m²
2013


Opdrachtgever:

De Aeresgroep is een onderwijsinstelling voor het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. De locaties waar de Aeresgroep actief is zijn verdeeld over de provincies Gelderland en Flevoland.
In opdracht van AFM heeft bbp advies de conditie conform NEN 2767 van de technische installaties bepaald. Aansluitend is het MOP met een horizon van 10 jaar opgesteld. Het resultaat van de conditiemeting en het MOP is met behulp van 0-Prognose gepresenteerd.

  • doen van de conditiemeting NEN 2767 op locatie
  • per locatie opstellen van de NEN 2767 rapportage en het MOP
  • voeren van het projectmanagement

Aantal locaties: 28

Opdrachtgever:  Asset facility management