KPN Nederland, CM en Netco NEN 2767 te Den Haag

Omschrijving  
Plaats  
Omvang project  
Periode  
KPN Nederland, CM en Netco NEN 2767
Den Haag
1.300.000 m²
2013


Opdrachtgever:

KPN CM en NetCo gebruikt ruim 1.400 technische gebouwen  voor hun dienstverlening aan particulieren en bedrijven. De omvang van de technische gebouwen varieert tussen kleine wijkcentrale tot de grote landelijk centrales en datacenters.
In opdracht van AFM heeft bbp advies de conditie conform NEN 2767 van de technische bedrijfsinstallaties bepaald. Aansluitend is het MOP met een horizon van 15 jaar opgesteld. Het resultaat van de conditiemeting en het MOP is met behulp van 0-Prognose gepresenteerd.

  • conditiemetingen NEN 2767 op locatie
  • per locatie opstellen van de NEN 2767 rapportage en het MOP
  • voeren van het projectmanagement

Aantal locaties: 1.400 in geheel Nederland

Opdrachtgever:  Asset facility management